Έρχεται ΕΦΚΑ-σοκ: Έως 9 χαράτσια θα πληρώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι τον Μάρτιο (παραδείγματα) - UNPOLITICAL

Ακούστε μουσική από τον XFMgr

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

Έρχεται ΕΦΚΑ-σοκ: Έως 9 χαράτσια θα πληρώσουν οι αυτοαπασχολούμενοι τον Μάρτιο (παραδείγματα)

Σχετική εικόνα

Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν οι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, μεγάλη θα είναι η επιβάρυνση των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών, δικηγόρων και γιατρών από τον επόμενο μήνα από εισφορές.

Και αυτό, γιατί σε λιγότερο από είκοσι μέρες από σήμερα θα κληθούν να πληρώσουν έως και εννέα ασφαλιστικά χαράτσια.

Τα «χαράτσια» αυτά θα είναι αποτυπωμένα στα «ραβασάκια» τα οποία θα αναρτηθούν στα μέσα του προσεχούς Μαρτίου στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και θα πρέπει να εξοφληθούν έως την Παρασκευή 30 Μαρτίου από τους υπόχρεους αυτασφαλισμένους, αναφέρει το capital.gr.

Συγκεκριμένα, οι επιβαρύνσεις αφορούν παλιές, αναδρομικές και τρέχουσες εισφορές, μαζί και συμψηφισμούς για όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους (κύρια ασφάλιση, υγεία, επικουρικό, εφάπαξ).

Αναλυτικά, οι εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρώσει –για παράδειγμα– ένας αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος ο οποίος δήλωσε υψηλότερο εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 έχουν ως εξής:

1. Τρέχουσα εισφορά 20% επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 υπέρ της κύριας ασφάλισης για τον μήνα Φεβρουάριο 2018.

2. Τρέχουσα εισφορά 6,9% επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τον μήνα Φεβρουάριο 2018.

3. Πρώτη δόση (επί συνόλου πέντε) της αναλογίας της εισφοράς υπέρ της κύριας ασφάλισης επί του χρεωστικού υπολοίπου που προέκυψε από τον συμψηφισμό των εισφορών με βάση τα εισοδήματα του 2015-2016.

4. Πρώτη δόση (επί συνόλου πέντε) της αναλογίας της εισφοράς υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης επί του χρεωστικού υπολοίπου που προέκυψε από τον συμψηφισμό των εισφορών με βάση τα εισοδήματα του 2015-2016.

5. Τρέχουσα εισφορά 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 για τον μήνα Φεβρουάριο 2018.

6. Αναδρομική εισφορά 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 για τον μήνα Φεβρουάριο 2017.

7. Τρέχουσα εισφορά 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 για τον μήνα Φεβρουάριο του 2018.

8. Αναδρομική εισφορά 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 για τον μήνα Φεβρουάριο του 2017.

9. Δόση ρύθμισης οφειλών προς τέως Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων – Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ -ΤΑΝ) για μη εξοφλημένες εισφορές του 2016 βάσει προϊσχύοντος συστήματος ασφαλιστικών κατηγοριών.

Παραδείγματα

Έστω αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος ασφαλισμένος στο τέως ΕΤΑΑ-ΤΑΝ με πάνω από 5 έτη ασφάλισης, ο οποίος δήλωσε καθαρό εισόδημα το 2016 ύψους 30.000 ευρώ.

Το 2015 δήλωσε καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ.

Συνεπώς, βάσει εισοδήματος 2016, έπρεπε το 2017 να καταβάλει εισφορές ύψους 11.370 ευρώ (37,9% x 30.000 ευρώ).

Μετά την έκπτωση 43% την οποία δικαιούται, λόγω της συγκεκριμένης εισοδηματικής κλίμακας στην οποία ανήκει, σε όλες τις τρέχουσες εισφορές του βάσει νόμου Κατρούγκαλου, οι καταβλητέες εισφορές ανέρχονται σε 6.480 ευρώ.

Συνεπώς, το φορολογητέο εισόδημά του για το 2016 ανέρχεται σε 36.480 ευρώ (καθαρό εισόδημα 2016 ύψους 30.000 ευρώ + καταβλητέες εισφορές βάσει καθαρού εισοδήματος 2016 ύψους 6.480 ευρώ).

Μόνο για φέτος οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016. Δηλαδή η βάση υπολογισμού τους ανέρχεται σε 31.008 ευρώ σε ετήσια βάση (85% x 36.480 ευρώ).

Η μηνιαία βάση υπολογισμού φτάνει τα 2.584 ευρώ.

– Έτσι, οι τρέχουσες εισφορές 20% υπέρ της κύριας ασφάλισης (Φεβρουαρίου 2018) ανέρχονται σε 516 ευρώ (20% x 2.584 ευρώ). Μετά την έκπτωση 31%, φτάνουν τα 356 ευρώ.

– Οι τρέχουσες εισφορές 6,9% υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (Φεβρουαρίου 2018) ανέρχονται σε 178 ευρώ (6,9% x 2.584 ευρώ). Έπειτα από έκπτωση 31%, φτάνουν τα 123 ευρώ.

– Βάσει του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 (30.000 ευρώ σε ετήσια βάση), έπρεπε να καταβάλει εισφορές κύριας ασφάλισης 20% σε ετήσια βάση ύψους 6.000 ευρώ.

Έπειτα από έκπτωση 33%, θα ανέρχονταν σε 4.020 ευρώ. Αντ’ αυτού, έπρεπε να καταβάλει εισφορές 20% επί καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2015 (ύψους 20.000 ευρώ). Ύστερα από έκπτωση 43%, κατέβαλε 2.280 ευρώ. Συνεπώς, προκύπτει ένα χρεωστικό υπόλοιπο ύψους 1.740 ευρώ (4.020 ευρώ – 2.280 ευρώ). Το υπόλοιπο αυτό πρέπει από τον ερχόμενο Μάρτιο να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Έτσι, προκύπτει μηνιαία δόση ύψους 348 ευρώ/μήνα (1.740:5) ως αναδρομική κράτηση που προκύπτει από τον συμψηφισμό των εισφορών υπέρ της κύριας ασφάλισης με βάση τα εισοδήματα 2015-2016.

– Για τον ίδιο λόγο, πρέπει να καταβάλει αναδρομική κράτηση υπέρ της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Το 2017 έπρεπε να καταβάλει εισφορές υπέρ υγείας επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 (30.000 ευρώ) συνολικού ύψους 2.070 ευρώ. Έπειτα από έκπτωση 33%, έπρεπε να καταβάλει 1.386 ευρώ. Αντ’ αυτού, κατέβαλε εισφορές υγείας επί του καθαρού εισοδήματος 2015 (20.000 ευρώ), και συγκεκριμένα 1.380 ευρώ και, ύστερα από έκπτωση 43%, έδωσε 786 ευρώ. Έτσι, προκύπτει ένα χρεωστικό υπόλοιπο 599 ευρώ (1.386 ευρώ – 786 ευρώ).

Το υπόλοιπο αυτό πρέπει να καταβληθεί σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Άρα, η μία δόση ανέρχεται σε 119 ευρώ ως αναδρομική κράτηση λόγω του χρεωστικού υπολοίπου που προκύπτει από τον συμψηφισμό εισφορών βάσει εισοδημάτων 2015-2016 (599:5).

– Οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης (Φεβρουαρίου 2018) επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 ανέρχονται σε 180 ευρώ (7% x 2.584 ευρώ). Έπειτα από έκπτωση 31% φτάνουν τα 124 ευρώ.

– Οι αναδρομικές μηνιαίες εισφορές 7% υπέρ της επικουρικής ασφάλισης (Φεβρουαρίου 2017) επί του 1/12 καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 ανέρχονται σε 175 ευρώ (7% x 1/12 x 2.500 ευρώ). Έπειτα από έκπτωση 33%, φτάνουν τα 99 ευρώ/μήνα (116 ευρώ – 33%).

– Οι τρέχουσες μηνιαίες εισφορές 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ (Φεβρουαρίου 2018) επί του 1/12 του 85% του φορολογητέου εισοδήματος του 2016 ανέρχονται σε 103 ευρώ (4% x 2.584 ευρώ) και μετά την έκπτωση 31% φτάνουν στα 71 ευρώ.

– Οι αναδρομικές μηνιαίες εισφορές 4% υπέρ του κλάδου εφάπαξ (Φεβρουαρίου 2017) επί του 1/12 του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 ανέρχονται σε 100 ευρώ, ενώ ύστερα από έκπτωση 33% φτάνουν τα 57 ευρώ.

– Ο ίδιος αυτοαπασχολούμενος δεν καταφέρνει να καταβάλει τις εισφορές του 2016 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018, όπως προβλέπει η προθεσμία του ΕΦΚΑ για τις κρατήσεις που διαμορφώθηκαν βάσει του προϊσχύοντος συστήματος των ασφαλιστικών κατηγοριών.

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να τις εξοφλήσει τμηματικά, υπαγόμενος στην «πάγια ρύθμιση» των 12 δόσεων. Αν υπαχθεί σε αυτήν τη ρύθμιση μετά τις 28/2 (αφού καταστούν οι οφειλές του 2016 ληξιπρόθεσμες), θα πρέπει να καταβάλει την 1η δόση εντός του Μαρτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Tο unpolitical.gr δημοσιεύει άρθρα της καθημερινότητας και της πολιτικής μέσα από τα οποία ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Kείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, ή ότιάλλο παρακαλούμε ενημερώστε μας στο unpoliticalgr@gmail.com για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.
Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα:
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες.
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια.
● Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
● Με βάση τα παραπάνω η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα μη δημοσίευσης σχολίων χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.
● Tα σχόλια δημοσιεύονται το συντομότερο δυνατόν, μόλις αυτό καταστεί εφικτό.